Menü Kapat

BEM’de Çocuk Olmak

Çocuk Doğayla ve Doğal Malzemelerle Buluşur

Multibem Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımı doğal malzemeler içinde doğaya dokunan, doğaya saygı duyan, çevresinin farkında ve çevresel duyarlılık geliştirmiş, gözlemci, araştırmacı, meraklı ve sorgulayan çocuklar yetiştirir.

Çocukların Duygusal Gelişimi Desteklenir

Multibem Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımı çocuklarda duygusal gelişimi destekleyen; bireye, canlılara duyarlılığı arttıran; sevgi saygı, yardımlaşma, işbirliği, sabır, sorumluluk gibi evrensel değerleri geliştiren bir programdır.

Çocukların Sanatsal Deneyimleri Artar

Multibem Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımı’nda sanatsal faaliyetlerle çocukların hayal güçleri desteklenir ve yaratıcı düşünme yollarını kullanabilmeleri sağlanır.

Alıcı ve İfade Edici Dil Becerileri Gelişir

Multibem Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımı’nda, çocuğa verilen fırsatlar ile dinlemek, anlamak, soru sormak, yorum yapmak, eleştirel düşünmek ve bunları kullanılmasını sağlayabilecek alıcı ve ifade edici dil becerileri desteklenir.

Çocuk Beş Duyuyu Aktif Kullanır

Multibem Erken Çocukluk Eğitim Yaklaşımı uygulamaları çocukların duyu gelişimini ve beş duyunun da etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bakmak-görmek, işitmek-duymak, dokunmak hissetmek, tatmak-lezzeti anlamak, koklamak-kokuları fark etmeye yönelik duyusal gelişim, programda geliştirilen çeşitli etkinliklerle desteklenir.

Çocuk Keşfederek Öğrenir

BEM çocuklarda, deneyerek-keşfederek öğrenmeye dayalı çocuk merkezli uygulamalar yer alır. Bu program ile çocukların güçlü ve desteklenmesi gereken yanları keşfedilir ve potansiyellerini kullanabilmeleri sağlanır.