Menü Kapat

Duygu Derinliği

Duygu Derinliği

Olaylar karşısında verdiğimiz tepkiler ve söylediğimiz sözler çocukların değer dünyası için birer tuğladır. Tüm hareket, söz, davranış ve tercihlerimiz bir çift göz tarafından izlenmekte ve bir değer dünyası inşa edilmektedir. BEM İlkokulu “Değerler her zaman her yerde” prensibinden yola çıkarak çocukların tüm hayatlarında ve hayatlarının tüm alanlarında geçerli hayat ilkeleri benimsemelerini ve böyle bir değer dünyası oluşturmasını esas alır.

Ahlaki değerleri farklı bir bakış açısıyla ele alan BEM İlkokulu çocuğun gördüğü, duyduğu ve hissettiği her şeye çocuğun kendi bakış açısına göre bir değer yüklemeyi hedefler.