Menü Kapat

Bilim Eğitimi

Bilim Eğitimi

Çocuk doğduğu andan itibaren kendini ve çevresini gözlemlemeye ve anlamlandırmaya çalışır. Bir bilim insanı gibi davranarak deneyler yapar; oyuncağını yere atar, sesi dinler, oyuncağın düştüğü yere bakar, tekrar eline alır ve tekrar atar. Bir ebeveyne çok basit gelen bu süreç içinde dahi binlerce zihinsel aktivite yapar ve gelişir. Merak duygusu, gerçekleştirdiği tüm eylemlerin altında yatan en teşvik edici duygudur.

BEM İlkokulu da bilim derslerinde, çocuğun hâlihazırda içinde bulundurduğu bu merak duygusunu ve zihinsel şemaları koruyup geliştirmeyi hedefler. Bilim insanlarının çalışma metotlarını, çocukların gelişimlerine uygun hale getirerek sunar. Böylelikle, gerçek hayatı kendisine bir öğrenme laboratuvarı olarak gören, çevresini gözlemleyen, tahminler üreterek fikir ortaya koyan, veri toplayan, topladığı verilerle karşılaştırmalar yaparak sonuca varan ve bilimsel modeller geliştiren çocuklar yetişir. Bilim derslerinde çocuk, saydığımız aşamaları sınıf arkadaşlarıyla işbirliği ile yaparken, bulgularını saygıyla tartışır ve diğer arkadaşlarının fikirlerini de dinler. Özetle, BEM İlkokulu, çocuğa, çocukta var olan bilim insanına ait yönleri keşfeder, ortaya çıkarır, geliştirir ve bilimsel düşünme yöntemi kazandırır.